Mets

Järgime ökoloogiliselt jätkusuutliku metsamajandamise põhimõtteid, oleme Põlvamaa Metsaühistu liikmed.

2021. aastal korraldasime enamikes metsaeraldistes läbi hooldusraie, mille kehtiva metsakava alusel teostas Põlvamaa Metsaühistu. Hooludsraie oli mõeldud 25-30 aastaga põllumaale kasvanud puistu hooldamiseks. 

Metsahoolduse käigus raiutakse vaid osa puudest, et tõsta puistu väärtust. Mets võib kasvada ka iseseisvalt, kuid korralikult majandatud mets on tervem, puistu koosseis ühtlasem ning metsast saadava metsamaterjali kvaliteet kõrgem. Samuti saab hooldusraietega vähendada erinevaid metsas levivaid haigusi.

Metsauuenduse raames istutasime 2023. aastal esimesed 300 potikuuse taime. 

Raja metsamaa muutused aerofotodel 1949-2021