SARA

Sihtasustus Raja Arendus (SARA) on asutatud eesmärgiga toetada igakülgselt Raja talu arendamist.

Raja talu arendades soovime

  • toimida väärtuspõhiselt, vastavalt meie missioonile: hoolides keskkonnast ja traditsioonidest säilitame taluarhitektuuri ajaloolise terviklikkuse ning majandame keskkonnateadlikult ja jätkusuutlikult;
  • luua sümbioos tootmistalu majandustegevuse ning sotsiaalse ettevõtluse vahel, et ühendada looduses töötamine, õppimine ja puhkamine;
  • olla avatud kohalikule kogukonnale ja kujuneda piirkonnas hinnatud tööandjaks.

Raja talu avaliku peatumis- ja puhkeala ”Ringmajanduslik puhke- ja sirutuspeatus kihelkonna piiril” rajamist 2023. aastal toetas Põlvamaa Partnerluskogu ja PRIA LEADER meede ”Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond”.